ส่งมอบระบบ WiFi, Authentication และ Log โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประกอบไปด้วย

  • Next-Generation Firewall พร้อม Cloud Logging สำหรับกรอง Traffic และบังคับใช้นโยบายการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน พร้อมบันทึก Log การใช้งานได้ 365 วันผ่านระบบ Cloud นอกจากนี้ยังได้ตั้งค่าให้ทำหน้าที่เป็น Web Application Firewall สำหรับปกป้อง Web Server ภายในด้วย
  • ระบบ WiFi แบบ WiFi 6 AX3000 ในทุกห้องเรียนเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่ครูและนักเรียนอย่างทั่วถึง และพร้อมสำหรับการต่อขยายระบบกล้องวงจรปิดในห้องเรียนในอนาคตโดยง่าย
  • ระบบ Authentication สำหรับครูและนักเรียนที่ใช้งาน WiFi เพื่อใช้ยืนยันตัวตนว่าผู้ใช้งานเป็นบุคลากรหรือนักเรียนของโรงเรียน โดยใช้วิธี WPA2-Enterprise เพื่อความง่ายในการใช้งานและไม่ต้อง Login ทุกครั้งที่เชื่อมต่อ WiFi
  • ระบบบริหารจัดการบัญชีอีเมลและ WiFi เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้งานรหัสผ่านชุดเดียวกันในการใช้งาน WiFi และบัญชีอีเมลของโรงเรียน โดยครูและนักเรียนสามารถสมัครอีเมล, สมัครการใช้งาน WiFi, และเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลระบบ
  • ระบบ Server เพื่อใช้ในการให้บริการเทคโนโลยีของโรงเรียน เช่นระบบ Web Server, ระบบฐานข้อมูล, ระบบ Active Directory สำหรับเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้งาน, ระบบ RADIUS Server, ระบบ Zabbix, ระบบ Virtual Machine และ Container
Message us