ส่งมอบระบบ WiFi, Authentication และ Log โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประกอบไปด้วย

thanathorn

September 5, 2023

ส่งมอบไอทีโซลูชั่นส์ บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัด

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ส่งมอบไอทีโซลูชั่นส์สำหรับบริษัทไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัด ดังนี้ ระบบ Active Directory ระบบ SSL-VPN การกำหนด Policy การใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กร ระบบสำรองข้อมูล ระบบจัดเก็บไฟล์โดยการ Map Drive จาก NAS ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนผ่านหน้าเว็บ ระบบจัดการระบบเน็ตเวิร์คด้วย TP-Link Omada ระบบ WiFi พร้อมการยืนยันตัวตนด้วย WPA2-Enterprise ส่งมอบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการถูกลิขสิทธิ์ อบรมเจ้าหน้าที่ IT เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลระบบใหม่

thanathorn

October 18, 2022

ออกแบบ Policy เเละติดตั้ง FortiGate 201F ให้โรงเรียนนครสวรรค์

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้ง ตั้งค่า Policy และ SD-WAN บน Fortinet FortiGate 201F เพื่อให้รองรับผู้ใช้งานกว่า 3000 ผู้ใช้งาน และรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเซิฟเวอร์ภายในโรงเรียนนครสวรรค์

thanathorn

July 24, 2022

ระบบติดตามสภาพแวดล้อม โรงปลูกต้นกัญชา

ติดตั้งระบบติดตามสภาพแวดล้อมโรงปลูกต้นกัญชาแบบภายในร่ม บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบ และติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมให้กับลูกค้าโรงปลูกกัญชาแบบภายในร่ม จำนวน 18 จุด ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 9 ห้องปลูก โดยระบบนี้สามารถวัดค่าวามเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และรายงานผลบนแดชบอร์ดที่สามารถเข้าดูได้จากในคอมพิวเตอร์ มือถือ และโทรทัศน์ พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อพบว่าสภาพแวดล้อมผิดปกติ เช่นอุณหภูมิสูงเกินไป

thanathorn

July 24, 2022

ติดตั้งระบบเครือข่าย บริษัท ไทยเสรี โกลเด้น ฟาร์ม จำกัด

ติดตั้งระบบเครือข่าย บริษัท ไทยเสรี โกลเด้น ฟาร์ม จำกัด บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมโซลูชั่นส์ต่าง ๆ ให้กับสำนักงานบริษัท ไทยเสรี โกลเด้น ฟาร์ม จำกัด ประกอบด้วยระบบ LAN Network, WiFi, Server & Storage เพื่อเตรียมรองรับระบบ IoT, กล้องวงจรปิด และคอมพิวเตอร์สำนักงาน นอกยังนี้ยังมี ระบบ Authentication สำหรับผู้มาเยี่ยมและพนักงาน โดยผู้มาเยี่ยมสามารถขอรหัสเชื่อมต่อ WiFi ที่พนักงานได้ทันที และมีการยืนยันตัวตนพนักงานเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมเก็บบันทึกการใช้งาน 1 ปีบน FortiCloud ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ รหัสผ่านสำหรับพนักงาน 1 ชุด เข้าใช้งานได้ทั้ง WiFi, LAN, SMB File Sharing, VPN และ Synology Drive มีการกำหนด […]

thanathorn

July 24, 2022

ปรับปรุงระบบไอที บริษัท สุภาพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัดดำเนินการปรับปรุงระบบไอทีให้บริษัท สุภาพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่นี่พบปัญหาตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายใน สายพันกันไปมาแต่ใช้อยู่ไม่กี่เส้น, ใช้ตู้แร็คผิดประเภท, มีอินเทอร์เน็ตอยู่ 2 ค่ายแต่ไม่ได้มีการ Load Balance หรือ Fail-over, ใช้ Router เน็ตบ้านแจกอินเทอร์เน็ตให้ทั้งออฟฟิศ, ออฟฟิศเดียวแต่มี WiFi จำนวนหลายชื่อมาก, ใช้ WiFi Security แบบ WPA2, ระบบสำรองข้อมูลที่เคยมีแต่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว, เครื่องสำรองไฟสำรองไฟไม่ได้แล้วและ ฯลฯ บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัดจึงนำเสนอ Solutions Fortinet Fortigate 60F + FortiCloud ก็จะได้ระบบ Next-Generation Firewall 1 ชุด พร้อมระบบ SD-WAN ที่ช่วยทำ Load Balance, Fail over และทำกฎสำหรับการส่ง […]

thanathorn

July 24, 2022
Message us