ระบบติดตามสภาพแวดล้อม โรงปลูกต้นกัญชา

ติดตั้งระบบติดตามสภาพแวดล้อมโรงปลูกต้นกัญชาแบบภายในร่ม

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบ และติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมให้กับลูกค้าโรงปลูกกัญชาแบบภายในร่ม จำนวน 18 จุด ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 9 ห้องปลูก โดยระบบนี้สามารถวัดค่าวามเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และรายงานผลบนแดชบอร์ดที่สามารถเข้าดูได้จากในคอมพิวเตอร์ มือถือ และโทรทัศน์ พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อพบว่าสภาพแวดล้อมผิดปกติ เช่นอุณหภูมิสูงเกินไป

Message us