เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จํากัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเเละสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการออกแบบระบบเครือข่ายความปลอดภัยขององค์กร เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเทคโนโลยีให้กับองค์กรทุกขนาด ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นส์ที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

คุณค่าที่เราส่งมอบ

Message us