ส่งมอบไอทีโซลูชั่นส์ บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัด

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ส่งมอบไอทีโซลูชั่นส์สำหรับบริษัทไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัด ดังนี้

  1. ระบบ Active Directory
  2. ระบบ SSL-VPN
  3. การกำหนด Policy การใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กร
  4. ระบบสำรองข้อมูล
  5. ระบบจัดเก็บไฟล์โดยการ Map Drive จาก NAS
  6. ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนผ่านหน้าเว็บ
  7. ระบบจัดการระบบเน็ตเวิร์คด้วย TP-Link Omada
  8. ระบบ WiFi พร้อมการยืนยันตัวตนด้วย WPA2-Enterprise
  9. ส่งมอบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการถูกลิขสิทธิ์
  10. อบรมเจ้าหน้าที่ IT เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลระบบใหม่
Message us