ปรับปรุงระบบไอที บริษัท สุภาพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัดดำเนินการปรับปรุงระบบไอทีให้บริษัท สุภาพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่นี่พบปัญหาตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายใน สายพันกันไปมาแต่ใช้อยู่ไม่กี่เส้น, ใช้ตู้แร็คผิดประเภท, มีอินเทอร์เน็ตอยู่ 2 ค่ายแต่ไม่ได้มีการ Load Balance หรือ Fail-over, ใช้ Router เน็ตบ้านแจกอินเทอร์เน็ตให้ทั้งออฟฟิศ, ออฟฟิศเดียวแต่มี WiFi จำนวนหลายชื่อมาก, ใช้ WiFi Security แบบ WPA2, ระบบสำรองข้อมูลที่เคยมีแต่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว, เครื่องสำรองไฟสำรองไฟไม่ได้แล้วและ ฯลฯ บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัดจึงนำเสนอ Solutions Fortinet Fortigate 60F + FortiCloud ก็จะได้ระบบ Next-Generation Firewall 1 ชุด พร้อมระบบ SD-WAN ที่ช่วยทำ Load Balance, Fail over และทำกฎสำหรับการส่ง […]

thanathorn

July 24, 2022
1 2
Message us