ASCII Network and IT Solutions Co., Ltd.

Enable the next step of digital transformation

Our projects

ส่งมอบระบบ WiFi, Authentication และ Log โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประกอบไปด้วย

ส่งมอบไอทีโซลูชั่นส์ บริษัท ไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัด

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ส่งมอบไอทีโซลูชั่นส์สำหรับบริษัทไทยเสรี กรุ๊ป 339 จำกัด ดังนี้ ระบบ Active Directory ระบบ SSL-VPN การกำหนด Policy การใช้งานอินเทอร์เน็ตขององค์กร ระบบสำรองข้อมูล ระบบจัดเก็บไฟล์โดยการ Map Drive จาก NAS ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนผ่านหน้าเว็บ ระบบจัดการระบบเน็ตเวิร์คด้วย TP-Link Omada ระบบ WiFi พร้อมการยืนยันตัวตนด้วย WPA2-Enterprise ส่งมอบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการถูกลิขสิทธิ์ อบรมเจ้าหน้าที่ IT เพื่อเพิ่มความรู้ในการดูแลระบบใหม่

ออกแบบ Policy เเละติดตั้ง FortiGate 201F ให้โรงเรียนนครสวรรค์

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้ง ตั้งค่า Policy และ SD-WAN บน Fortinet FortiGate 201F เพื่อให้รองรับผู้ใช้งานกว่า 3000 ผู้ใช้งาน และรักษาความปลอดภัยให้กับระบบเซิฟเวอร์ภายในโรงเรียนนครสวรรค์

ระบบติดตามสภาพแวดล้อม โรงปลูกต้นกัญชา

ติดตั้งระบบติดตามสภาพแวดล้อมโรงปลูกต้นกัญชาแบบภายในร่ม บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัด ได้ดำเนินการออกแบบ และติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมให้กับลูกค้าโรงปลูกกัญชาแบบภายในร่ม จำนวน 18 จุด ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 9 ห้องปลูก โดยระบบนี้สามารถวัดค่าวามเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และรายงานผลบนแดชบอร์ดที่สามารถเข้าดูได้จากในคอมพิวเตอร์ มือถือ และโทรทัศน์ พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อพบว่าสภาพแวดล้อมผิดปกติ เช่นอุณหภูมิสูงเกินไป

ติดตั้งระบบเครือข่าย บริษัท ไทยเสรี โกลเด้น ฟาร์ม จำกัด

ติดตั้งระบบเครือข่าย บริษัท ไทยเสรี โกลเด้น ฟาร์ม จำกัด บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมโซลูชั่นส์ต่าง ๆ ให้กับสำนักงานบริษัท ไทยเสรี โกลเด้น ฟาร์ม จำกัด ประกอบด้วยระบบ LAN Network, WiFi, Server & Storage เพื่อเตรียมรองรับระบบ IoT, กล้องวงจรปิด และคอมพิวเตอร์สำนักงาน นอกยังนี้ยังมี ระบบ Authentication สำหรับผู้มาเยี่ยมและพนักงาน โดยผู้มาเยี่ยมสามารถขอรหัสเชื่อมต่อ WiFi ที่พนักงานได้ทันที และมีการยืนยันตัวตนพนักงานเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมเก็บบันทึกการใช้งาน 1 ปีบน FortiCloud ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ รหัสผ่านสำหรับพนักงาน 1 ชุด เข้าใช้งานได้ทั้ง WiFi, LAN, SMB File Sharing, VPN และ Synology Drive มีการกำหนด […]

ปรับปรุงระบบไอที บริษัท สุภาพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัดดำเนินการปรับปรุงระบบไอทีให้บริษัท สุภาพรคอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่นี่พบปัญหาตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายใน สายพันกันไปมาแต่ใช้อยู่ไม่กี่เส้น, ใช้ตู้แร็คผิดประเภท, มีอินเทอร์เน็ตอยู่ 2 ค่ายแต่ไม่ได้มีการ Load Balance หรือ Fail-over, ใช้ Router เน็ตบ้านแจกอินเทอร์เน็ตให้ทั้งออฟฟิศ, ออฟฟิศเดียวแต่มี WiFi จำนวนหลายชื่อมาก, ใช้ WiFi Security แบบ WPA2, ระบบสำรองข้อมูลที่เคยมีแต่ไม่สามารถใช้การได้แล้ว, เครื่องสำรองไฟสำรองไฟไม่ได้แล้วและ ฯลฯ บริษัทแอสกีเน็ตเวิร์ค แอนด์ ไอทีโซลูชั่นส์ จำกัดจึงนำเสนอ Solutions Fortinet Fortigate 60F + FortiCloud ก็จะได้ระบบ Next-Generation Firewall 1 ชุด พร้อมระบบ SD-WAN ที่ช่วยทำ Load Balance, Fail over และทำกฎสำหรับการส่ง […]

Why ASCII

With our unique mastery and expertise in the information and technology field, ASCII guarantees an exceptional, yet cost-effective service. ASCII aims to be a driver to make technology accessible to all. Our responsibility is to deliver worthwhile solutions to help our customers optimize their businesses in the digital era.

Customer-friendly

Make it easy

Cost-effective

Make it affordable

Cyber-secure

Make it safe

Our services

IT Consultation

To make sure every customer’s need will be fulfilled, we provide a consultation space

Network Planning

To leverage computer network security, we provide network infrastructural plan

Internet of Things

To optimize your business operation to the next level, we provide a customized IoT system

Software development

To personalize your business activities, we provide software development to serve your requirement


As an authorized partner, we also provide

Fortinet Products
Google Workspace for Education Products

Our office

ASCII Network and IT Solutions Co., Ltd. (Head Office)
234/266 Moo.10, Nakhonsawan Tok, Mueang Nakhonsawan
Nakhonsawan, 60000

hello@ascii.co.th
08-1707-5416
Message us